выполните это упражнение заранее спасибо казахский язык

Вам нужно узнать решение и ответ на вопрос выполните это упражнение заранее спасибо казахский язык и правильно выполнить домашнюю работу по предмету Қазақ тiлi? Готовое решение смотрите далее.

Выполните это упражнение
заранее спасибо
казахский язык


Елордамыз - Астана, жеріміздің кіндігі - Сарыарқа даласында орналасқан. Астана бұрынғы Ақмола қаласы. Ол 1995 жылдың 15 қыркүйегінен 1998 жылдың 6 мамырына дейін Ақмола болып аталды. Астананың көрінісі көз тартады. Жарқыраған жас қаламызда әсем ғимараттар мен неше түрлі зәулім үйлер орналасқан. Еліміздің мақтанышы, арман қала- Астана!

Подобные ответы

Суретши баланын киялы матин курап жаз.Соз колеми 170-180 соз.
Суретши баланын киялы матин курап жаз.Соз колеми 170-180
помогите пожалуйста нужно сочинение на тему хорошие качества человека на КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
помогите пожалуйста нужно сочинение на тему хорошие качества человека на КАЗАХСКОМ
Жүгіру жарысынан Әсет, Марат, Талғат үш орынды алды.Марат екінші орын алмаса, ал Талғат үшінші орын алмаса, кім қандай орын алды?
Жгру жарысынан сет, Марат, Талат ш орынды алды.Марат екнш орын алмаса, ал Талат шнш орын алмаса, км
Мəтіндегі қараммен жазылған күрделі сөздердің қандай сөз таптары екенін ажыратыңдар
Мтндег араммен жазылан крдел сздерд андай сз таптары екенн
сайтынан Опера маржандары атты хабарды тыңдап, шағын хабарлама жаса
сайтынан Опера маржандары атты хабарды тыдап, шаын хабарлама