Готовые ответы по предмету Беларуская мова

В этом разделе ваши вопросы и выложенные ответы на них по беларуской мове.

Описание Лаурука из текста Змитрока Бядули ,,На каляды к сыну,,
Описание Лаурука из текста Змитрока Бядули ,,На каляды к сыну,,

Псс .Скиньте как вы его написали!
Псс .Скиньте как вы его написали!

Даю 25 баллов сроочно Утварыце і запішыце адпаведныя дзеепрыслоўі ад дзеясловаў : завязаць, цягнуць, хмурыцца, пацалаваць, утрымацца, слухаць, разабрацца, правяраць, дрыжаць.
Даю 25 баллов сроочно Утварыце запшыце адпаведныя дзеепрысло ад дзеяслова завязаць, цягнуць, хмурыцца, пацалаваць, утрымацца, слухаць, разабрацца,

Выпiшыце смешные фразы персанажаý з тэкста "Пiнская шляхта". Прошу помочь! 9 класс.
Выпiшыце смешные фразы персанажа з тэкста Пiнская шляхта. Прошу помочь! 9 класс.

Бел.мова спишыце сказы,афармляючы их у адпаведнасци з пуннкацыяными нормами.устауце прапушчаныя литары ,растлумацчу их правапис. 1.Максим зняу пинжак и выцираючы з твар.. пот зирнуу на стромкую...
Бел.мова спишыце сказы,афармляючы их у адпаведнасци з пуннкацыяными нормами.устауце прапушчаныя литары ,растлумацчу их правапис. 1.Максим зняу пинжак

Напісаць у сшытку міні-сачыненне (на 1 старонку) "Ці магчыма кахаць падчас вайны?"
Напсаць у сшытку мн-сачыненне на 1 старонку Ц магчыма кахаць падчас вайны?

Помогите написать сочинение разважанне на тему - Народ наш у вяках трымауся на сямьи.
Помогите написать сочинение разважанне на тему - Народ наш у вяках трымауся на сямьи.

Мастацкия сродки у верше "Книга" Михася Познякова (Отзыв)
Мастацкия сродки у верше Книга Михася Познякова Отзыв

Рассказ от лица Ёлки про ее Родину помогите срочно пару предложений .сверху начало .не обязательно на беларускай мове можно и на русской
Рассказ от лица лки про ее Родину помогите срочно пару предложений .сверху начало .не обязательно на беларускай мове можно и на русской

Складзіце невялікі тэкст, пачаушы яго звароткам, які называе адрасата выказвання. Падумайце, да каго ці да чаго вам лепш звярнуцца. Да сваякоу ці да героя кнігі, кінафільма? Да роднага краю,...
Складзце невялк тэкст, пачаушы яго звароткам, як называе адрасата выказвання. Падумайце, да каго ц да чаго вам лепш звярнуцца. Да сваякоу ц да героя

1. Назавіце прадстаўнікаў старэйшага пакалення пінскай ваколічнай шляхты. Як бы вы іх ахарактарызавалі? 2. Чаму Грышка завёз Кручкову двух зайцоў,тры пары цецерукоў? 3. Чаму Ціхон Пратасавіцкі...
1. Назавце прадстанка старэйшага пакалення пнскай ваколчнай шляхты. Як бы вы х ахарактарызавал? 2. Чаму Грышка завёз Кручкову двух зайцо,тры пары

20. Прачытайце загадкі. З «рассыпаных» літар складзіце адгадкі. 1. На досвітку з-за небакраю яно дзень новы а..вяшчае, а вечарам ізноў знікае на іншым краі небакраю. 2. Ля´сне так па небе пугай,...
20. Прачытайце загадк. З рассыпаных лтар складзце адгадк. 1. На досвтку з-за небакраю яно дзень новы а..вяшчае, а вечарам зно знкае на ншым кра

Помогите пожалуйста, очень срочно.
Помогите пожалуйста, очень срочно.

Помогите написать пары предложений на беларускай мове просто на вашу думку рассказала Ёлка Запишите яе рассказ.
Помогите написать пары предложений на беларускай мове просто на вашу думку рассказала лка Запишите яе рассказ.

СРОЧНО!!!! Помогите написать задачу и тему текста.! Жывыя барометры Неацэнную дапамогу ў прадказанні надвор'я могуць аказаць многія жывёлы, якіх мы добра ведаем. Жывёлы востра адчува-юць...
СРОЧНО!!!! Помогите написать задачу и тему текста.! Жывыя барометры Неацэнную дапамогу прадказанн надворя могуць аказаць многя жывёлы, якх мы добра

Молодое поколение в пьесе "Пiнская шляхта"
Молодое поколение в пьесе Пiнская шляхта

Цытаты на тэму любоу василя и ганны и их любоунытрохкутник у творы люди на балоте
Цытаты на тэму любоу василя и ганны и их любоунытрохкутник у творы люди на балоте

Ответе на 2любых вопроса бел. лит.
Ответе на 2любых вопроса бел. лит.

Ребята,помогите,узнала что завтра пишем изложение по бел.язу. Помогите найти текст "у родных мясцінах "
Ребята,помогите,узнала что завтра пишем изложение по бел.язу. Помогите найти текст у родных мясцнах

Водгук на верш Зямля бацькоў Рыгор Барадулін (Не большой).
Водгук на верш Зямля бацько Рыгор Барадулн Не большой.

помогите пожалуйста
помогите пожалуйста

Дайте пожалуйста характеристеку "Гленчика" Уладзимир Караткевич (Потым на бурной рацэ ) Очень надо завтра издавать помогите пожалуйста
Дайте пожалуйста характеристеку Гленчика Уладзимир Караткевич Потым на бурной рацэ Очень надо завтра издавать помогите пожалуйста

составить текст описание,,прыгажуня зима" НА БЕЛАРУСКОМ! ОЧЕНЬ НАДО!
составить текст описание,,прыгажуня зима НА БЕЛАРУСКОМ! ОЧЕНЬ НАДО!

Ребят может кто-нибудь делал сообщение про довоенную жизнь Фишара из рассказа "Жураулины крык". Помогите пожалуйста
Ребят может кто-нибудь делал сообщение про довоенную жизнь Фишара из рассказа Жураулины крык. Помогите пожалуйста

Даваеннае жыццё Фишара з рассказа жураулины крык
Даваеннае жыццё Фишара з рассказа жураулины крык

Аднакараннёвыя словы да слова папрок!
Аднакараннёвыя словы да слова папрок!

Помогите пожалуйста составить водгук "Слуцкія ткачыхі" небольшой
Помогите пожалуйста составить водгук Слуцкя ткачых небольшой

Помогите написать сочинение на тему "Природа"
Помогите написать сочинение на тему Природа

характеристика одного из героев повести жураулины крык по плану на белорусском языке план
характеристика одного из героев повести жураулины крык по плану на белорусском языке план

сачыненне на тэму уявіце,што вам прапанавалі распавесці,як складаўся лёс Насцечкі і Сержа праз дзесяць гадоў
сачыненне на тэму уявце,што вам прапанавал распавесц,як складася лёс Насцечк Сержа праз дзесяць гадо

цытатны план к рассказу на каляды к сыну
цытатны план к рассказу на каляды к сыну

помогите плиз, надо написать водгук на твор хмарка
помогите плиз, надо написать водгук на твор хмарка

помогите плиз, скинь водгук на твор хмарку
помогите плиз, скинь водгук на твор хмарку

анализ творчества Янки Купалы
анализ творчества Янки Купалы

В учебнике Беларускай мовы  Г.М.Валочка  С.А Язерская упражнение 153 нужно сделать Выбарачны пераказ "Нечаканы адпор" Помогите !!!!!!!!
В учебнике Беларускай мовы Г.М.Валочка С.А Язерская упражнение 153 нужно сделать Выбарачны пераказ Нечаканы адпор Помогите !!!!!!!!

помогите пожалуйста с этих слов на выбор нужно составить два предложения прыбярэжжа. расшшчодрыцца. распагоджвацца . узгорак .растлумачыць
помогите пожалуйста с этих слов на выбор нужно составить два предложения прыбярэжжа. расшшчодрыцца. распагоджвацца . узгорак .растлумачыць

Прачытайце,захоўваючы правільную інтанацыю. Выпішыце асобна сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. Расстаўце знакі прыпынку і растлумачце іх пастаноўку. 1. І Костусь мушу я прызнацца ўжо...
Прачытайце,заховаючы правльную нтанацыю. Выпшыце асобна сказы з пабочным станым канструкцыям. Расстаце знак прыпынку растлумачце х пастаноку. 1.

Зелёная дачного домика росла молоденькая вишня Выпишите на зоне Киров с памятниками уродом склоне
Зелёная дачного домика росла молоденькая вишня Выпишите на зоне Киров с памятниками уродом склоне

Прачытайце,захоўваючы правільную інтанацыю. Выпішыце асобна сказы з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі. Расстаўце знакі прыпынку і растлумачце іх пастаноўку. 1. І Костусь мушу я прызнацца ўжо...
Прачытайце,заховаючы правльную нтанацыю. Выпшыце асобна сказы з пабочным станым канструкцыям. Расстаце знак прыпынку растлумачце х пастаноку. 1.

Падрыхтуйце выступленне перад класам на тэму: "Знакі прыпынку паміж часткамі бяззлучнікавага складанага сказа". План 1. Зварот да класа. 2. Паведамленне мэты выступлення. 3....
Падрыхтуйце выступленне перад класам на тэму Знак прыпынку памж часткам бяззлучнкавага складанага сказа. План 1. Зварот да класа. 2. Паведамленне

Помогите с составлением теста)
Помогите с составлением теста

Придумайте конец сказки пожалуйста (если что это учебник по белорусскому языку 9 класс 2011 упр 150)
Придумайте конец сказки пожалуйста если что это учебник по белорусскому языку 9 класс 2011 упр 150

"СТО ДАРОГ - АДНА МАЯ". Сочинение (НУЖНО НАПИСАТЬ КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ В БУДУЩЕМ, ЧТО ЭТА ПРОФЕСИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА В МИРЕ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО
СТО ДАРОГ - АДНА МАЯ. Сочинение НУЖНО НАПИСАТЬ КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ В БУДУЩЕМ, ЧТО ЭТА ПРОФЕСИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА В МИРЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО

Даю 6 баллов .........
Даю 6 баллов .........

"СТО ДАРОГ - АДНА МАЯ". Сочинение (НУЖНО НАПИСАТЬ КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ В БУДУЩЕМ, ЧТО ЭТА ПРОФЕСИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА В МИРЕ) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО
СТО ДАРОГ - АДНА МАЯ. Сочинение НУЖНО НАПИСАТЬ КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ В БУДУЩЕМ, ЧТО ЭТА ПРОФЕСИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНА В МИРЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО

корень и окончание в слове ходзяць
корень и окончание в слове ходзяць

спишите тэкст раскрываючы дужки.выдзелите канчатки слоу якия стаяли у дужках
спишите тэкст раскрываючы дужки.выдзелите канчатки слоу якия стаяли у дужках

СОЧИНЕНИЕ на тему "Мой родны кут" Нужно рассказать про свой край(город) в котором ты родился и живешь Чем он тебе нравится, чем ты гордишься в своём городе ПОЖАЛУЙСТА! (Желательно про г.Пинск)
СОЧИНЕНИЕ на тему Мой родны кут Нужно рассказать про свой крайгород в котором ты родился и живешь Чем он тебе нравится, чем ты гордишься в своём

Помогите найти диктант. Название " а на зямлі яго не згасне след " Про Мележа 11 класс
Помогите найти диктант. Название а на зямл яго не згасне след Про Мележа 11 класс

помогите поставить нужные приставки: пра,пры,за. У гушчыни лесу _ крычала арэхаука. Начат ветряк _ таиуся,. _ драмау.
помогите поставить нужные приставки пра,пры,за. У гушчыни лесу крычала арэхаука. Начат ветряк таиуся,. драмау.

Сочините рассказ про осень или про каплю воды. Желательно на белорусском языке. Заранее спасибо :з
Сочините рассказ про осень или про каплю воды. Желательно на белорусском языке. Заранее спасибо з

Сочините пожалуйста рассказ про осень или про каплю воды, только на белорусском языке(будет лучше). Заранее спасибо :з
Сочините пожалуйста рассказ про осень или про каплю воды, только на белорусском языкебудет лучше. Заранее спасибо з

удыхнули и сабрали. какоя сдесь приставка. бел.мова это
удыхнули и сабрали. какоя сдесь приставка. бел.мова это

ответы срочно нужны ????
ответы срочно нужны ????

Здольнасць—ад якога слова ўтворана і якім спосабам
Здольнасцьад якога слова творана якм спосабам

Текст "Падарунак" нужен очень срочно. В нём говорится про белку и начинается со слов "Вавёрачку прынёс"
Текст Падарунак нужен очень срочно. В нём говорится про белку и начинается со слов Вавёрачку прынёс

Кали бой за сяло стих
Кали бой за сяло стих

Якімі прыемамі і сродкамі карыстаецца аўтар верша, каб у невялікім аб'ёме раскрываць значны і глыбокі змест?
Якм прыемам сродкам карыстаецца атар верша, каб у невялкм абёме раскрываць значны глыбок змест?

Пересказ нечаканая сустречать изложение
Пересказ нечаканая сустречать изложение

Якія прыназоўнікі ўжываюцца з творным склонам?
Якя прыназонк жываюцца з творным склонам?

Помогите составить сочинение на беларуйкай мове любимая пара года
Помогите составить сочинение на беларуйкай мове любимая пара года

Какой разбор слова по составу ходзяць? И хочам
Какой разбор слова по составу ходзяць? И хочам

Утварыце и запишыце адпаведныя дзеяпрыслоуи ад дзеясловау завязаць,цягнуць,хмурыцц,пацалаваць,утрымацца,слухаць,разабрацца,правяраць,дрыжаць.
Утварыце и запишыце адпаведныя дзеяпрыслоуи ад дзеясловау завязаць,цягнуць,хмурыцц,пацалаваць,утрымацца,слухаць,разабрацца,правяраць,дрыжаць.

Утварыце и запишыце адпаведныя дзеяпрыслоуи ад дзеясловау завязаць,цягнуць,хмурыцц,пацалаваць,утрымацца,слухаць,разабрацца,правяраць,дрыжаць.
Утварыце и запишыце адпаведныя дзеяпрыслоуи ад дзеясловау завязаць,цягнуць,хмурыцц,пацалаваць,утрымацца,слухаць,разабрацца,правяраць,дрыжаць.

Складзiце сказы са звароткамi па схемах на тэму "Захоувайце правiлы дарожнага руху" 1) З!...! 2) ..., з,...! 3) ..., з!
Складзiце сказы са звароткамi па схемах на тэму Захоувайце правiлы дарожнага руху 1 З!...! 2 ..., з,...! 3 ..., з!

Сочинение на тему "Лепш адзін прыяцель як дзесяць ворагаў". Помогите.
Сочинение на тему Лепш адзн прыяцель як дзесяць ворага. Помогите.

Срочно ооооо оооооо Пожалуйста
Срочно ооооо оооооо Пожалуйста